Als je medewerkers in dienst hebt, dan krijg je te maken met allerlei HR-onderwerpen die zorgvuldige aandacht vragen.

Maar jij als ondernemer richt je liever op de algemene bedrijfsvoering en commercie. Logisch, dus wij nemen deze projecten graag uit handen!

 

Er zijn verschillende projecten die we voor je kunnen verzorgen.

Een aantal voorbeelden hebben we op deze pagina omschreven; wat het is en waarom je het nodig hebt. Hiervoor geldt dat we je natuurlijk ook graag helpen met de communicatie over het beleid, contact met de OR of personeelsvertegenwoordiging en presentaties aan de medewerkers. 

Personeelshandboek

Met een personeelshandboek kun je een helder en consequent personeelsbeleid voeren. Hierdoor weten jouw medewerkers precies wat hun rechten en plichten zijn en welke regels en afspraken er binnen jouw organisatie gelden.

Met helderheid en transparantie voorkom je onduidelijkheid en problemen.

Verzuimbeleid

Het is belangrijk om volgens duidelijke richtlijn te werken als een medewerker zich ziek meldt. De basis van een verzuimbeleid is simpel: je legt vast hoe jouw organisatie omgaat met ziekteverzuim. Elke organisatie is anders, dus het gaat om maatwerk.

Met een duidelijk verzuimbeleid geef je een signaal af aan jouw medewerkers dat je organisatie verzuim serieus neemt. 

Je geeft aan welke middelen er zijn in geval van verzuim en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van verschillende partijen. Zo voorkom je dat er taken tussen wal en het schip vallen.

Arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst leg je de basisafspraken vast tussen jouw organisatie en de medewerker. Wat je met in de arbeidsovereenkomst vastlegt vormt de basis voor je juridische positie.

Arbobeleid

Een goed arbobeleid gaat in de eerste plaats over preventie; als werkgever moet je er alles aan doen om een veilige werkplek te creëren. Als een werkplek daadwerkelijk veilig is, zullen er aantoonbaar minder arbeidsongevallen plaatsvinden en hoef je je ook niet in te dekken.

Medewerkers moeten zich ook bewust zijn van de noodzaak om veilig te werken. Met een goed arbobeleid zorg je er voor dat iedereen gezond kan werken!

HR-software

Naarmate je organisatie groeit is het op een bepaald moment verstandig om aan de slag te gaan met HR-software om je administratie in bij te houden. Denk hierbij aan de personeelsgegevens, workflows voor verlofaanvragen, verzuimmeldingen, evaluatiegesprekken, etc.

Wij zijn ervaren in het implementeren en optimaliseren van HR-software (onder andere Afas, Personio, Nmbrs). Ons doel is om de HR-administratie voor zowel jou als ondernemer als voor de werknemer zo eenvoudig, efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen!

Thuiswerkbeleid

Afhankelijk van het soort organisatie werken medewerkers in meer of mindere mate thuis. Afgewisseld met dagen op kantoor. Hybride werken dus. 

In een thuiswerkbeleid omschrijf je wat de uitgangspunten vanuit de werkgever zijn en leg je de afspraken over het thuiswerken vast. Zodat verwachtingen duidelijk zijn. 

In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever ook als een medewerker thuis werkt moet zorgen voor een goede thuiswerkplek en voor de andere onderdelen van het arbobeleid. Handig dus om dat mee te nemen bij het thuiswerkbeleid. 

Standaard documenten

De HR-administratie vraagt al genoeg tijd en wij willen het jou alleen maar makkelijker maken. Een bevestigingsbrief van een functiewijziging, een vaststellingsovereenkomststudieovereenkomst, ga zo maar door. Met onze standaard HR-documenten ben je er van verzekerd dat je alle belangrijke informatie goed vastlegt en ben je snel op weg geholpen.

Evaluatiecyclus - Performance Management

  • Er moet een evaluatiecyclus ingericht worden
  • Een medewerker functioneert niet (helemaal) naar wens, dus je wil een een verbetertraject aangaan

  • Je moet een medewerker laten gaan en wil dat het exit-traject zorgvuldig wordt aangepakt

Heldere organisatie

  • De functieprofielen moeten worden opgesteld of herzien worden

  • Je wil alle functies kunnen inschalen op niveau, dus hebt behoefte aan een duidelijke, transparante en overzichtelijke methode voor functiewaardering

  • Er is geen overzicht (meer) in de HR-administratie, dus je wil dit op orde krijgen

Welzijn & Inzetbaarheid

  • Je krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter omdat een van jouw medewerkers langdurig ziek is. Je wil er voor zorgen dat dit traject wordt begeleid om de medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen en als werkgever aan al je plichten te voldoen
  • Als werkgever ben je ook verplicht om je aan te sluiten bij een arbodienst. Weet je niet waar te beginnen? We kunnen dit volledig voor je uit handen nemen
  • Hetzelfde geldt voor het coördineren van de uitvoering van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en plan van aanpak